Національний медичний університет імені Богомольця

ГОЛОВНА   |   КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ   |   КЛІЧНІ БАЗИ   |   ІСТОРІЯ КАФЕДРИ   |   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА   |   ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА

НАУКОВА РОБОТА   |   СТУДЕНТАМ   |   КУРСИ   |   ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА   |   ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ   |   НОВИНИ   |   ФОТОГАЛЕРЕЯ   |   КОНТАКТИ

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА ВЕСНЯНИЙ СЕМЕСТР 2014 / 2015 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

 


 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КАФЕДРИ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ НМУ

З МЕТОДИКИ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАНЯТЬ

 

Особливості навчання на кафедрі офтальмології обумовлені значним обсягом фактичного матеріалу і великою кількістю латинських та спеціальних термінів на кожне заняття, які повинен опанувати студент. У зв'язку з цим доцільно починати готуватися до заняття за кілька днів.

Відвідування лекцій та практичних занятть є обов'язковим для кожного студента. На кожне практичне заняття студент повинен мати:

 • словник спеціальних офтальмологічних термінів і їх українські еквіваленти за темою заняття;
 • конспект лекцій, конспект з самостійної роботи студента;
 • схеми, малюнки, які передбачені в процесі самостійної роботи студента;

Студент, який має пропуски практичних занять, повинен відпрацювати їх в конкретні терміни за графіком, який затверджений кафедрою.

Студент, який пропустив лекцію, повинен написати реферат за темою лекції та захистити його викладачу.

 

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ:

 • Для підготовки до практичного заняття з офтальмології користуватися «Методичними рекомендаціями для підготовки до практичних занять з офтальмології для студентів медичних вузів», які розроблені та наявні на кафедрі та розміщені на веб-сайті.
 • Спочатку прочитати тему заняття за підручником в цілому, щоб мати загальне уявлення про матеріал теми;
 • Під час другого, більш поглибленного читання, зробити стислий конспект, який відзеркалюе основний фактичний матеріал теми;
 • Розглянути в атласах, підручниках на малюнках усі анатомічні структури органу зору, які описані в матеріалі теми заняття;
 • Доцільно зробити малюнки, схеми, занотувати алгоритми виконання практичних навичок, які допомогають опанувати фактичний матеріал, оволодіти методиками обстеження та надання допомоги очним хворих;
 • За кожною темою заняття виписати в словник і вивчити усі латинські та спеціальні офтальмологічні терміни, їх еквіваленти українською мовою та тлумачення;
 • Доцільно сформулювати відповіді на питання з теми заняття, які зазначені в методичних розробках;
 • Намалювати схеми і малюнки будови різних анатомічних структур органу зору, які передбачені в методичних розробках під час самостійної роботи студента;
 • На консультаціях, які проводять викладачі кафедри за графіком, студент може отримати відповіді на складні питання теми;
 • Позитивно, якщо студент окремі питання з теми або тему в цілому поглиблено вивчає за різними підручниками, посібниками, використовує комп'ютерні технології, матеріали з ІНТЕРНЕТу, готує доповіді, реферати та електронні презентації;
 • Окремі, найбільш складні і незрозумілі для студента питання можна задати викладачу на початку заняття;
 • Під час лекції студент обов'язково повинен вести конспект лекцій, на підставі якого в подальшому готується до питань з лекційного матеріалу; Конспект лекцій перевіряється викладачем протягом вивчення дисципліни.

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ НА КАФЕДРІ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ НМУ

 

 

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ,

яку може набрати студент за умови засвоєння модулю

складає 200 балів, в тому числі:

 

-       за поточну навчальну діяльність – до 105 балів;

-       індивідуальна робота – до 10 балів;

-       історія хвороби – до 5 балів

за результатами підсумкового модульного контролю – до 80 балів.

 

 

КРИТЕРІЇ КОНВЕРТАЦІЇ ПІДСУМКОВИХ БАЛІВ У ТРАДИЦІЙНУ ОЦІНКУ

 

 

 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

ЗА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

ТРАДИЦІЙНА ОЦІНКА

 

170 – 200 балів

70 – 80 балів

ВІДМІННО

 

140 – 169 балів

60 – 69 балів

ДОБРЕ

 

113 – 139 балів

50 – 59 балів

ЗАДОВІЛЬНО

 

112 балів і нижче

49 балів і нижче

НЕЗАДОВІЛЬНО

 

 

 

ШКАЛА КОНВЕРТАЦІЇ ОЦІНКИ

 

 

 

Традиційна оцінка

Конвертація у бали

 

практика

СРС

Історія хороби

 

„5”

10-11 балів

10-11 балів

5 балів

 

„4”

8-9 балів

8-9 балів

4 балів

 

„3”

6-7 балів

6-7 балів

3 бали

 

„2”

3 бали

2 бали

2 бали

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

 

 

 

11 балів

Всебічне, систематичне і глибоке знання учбово-програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачені програмою.

 

9 балів

Повне знання учбово-програмного матеріалу, успішне виконання завдання, яке є в програмі.

 

7 балів

Знання основного учбового матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і роботи по професії.

 

3 бали

Знання не систематичні, серйозні помилки у виконанні завдань, визначених учбовою програмою.

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТАМИ

 

 

 

11 балів

Студент виконує маніпуляцію без зауважень викладача.

 

9 балів

Студент виконує маніпуляцію з зауваженняим викладача, що суттєво не змінює її виконання.

 

6 балів

Студент може виконати маніпуляцію з труднощами, що можуть бути усунені  за допомогою  викладача.

 

3 бали

Студент не може виконати маніпуляцію.

 

 

 

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

1.   Тематичні плани практичних занять:

-         4 курс 1, 4 медичні факультети

-         4 курс, стоматологічний факультет

-         4 курс, медико-психологічний факультет

-         5  курс, медико-психологічний факультет

2.   Переліки практичних навичок

-         медичні факультети

-         медико-психологічний факультет

-         стоматологічний факультет

3.   Контрольні питання до лекцій  і  практичних занять

4.   Регламент підсумкового контролю.

 

ЗАВАНТАЖЕННЯ АРХІВУ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

4 курс 1, 4 медичні факультети

4 курс, стоматологічний факультет

4 курс, медико-психологічний факультет

5  курс, медико-психологічний факультет

ENGLISH EDUCATION

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для 4 курсу медичних факультетів  (кредитно модульна система)

 

 

Тема заняття

 

Кількість годин

Практичні заняття в поліклініці

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

Змістовний модуль 1

1.

Анатомо–топографічні особливості органу зору.

Функції органу зору.

-

4

3

2.

Рефракція та акомодація.

-

4

3

3.

Захворювання повік, сльозових органів, кон’юнктиви.

4

 

3

Змістовний модуль 2

4.

Захворювання.

Захворювання рогівки, склери, орбіти. Косоокість.

-

4

2

2

5.

Захворювання судинної оболонки.

Захворювання кришталика.

-

4

2

2

6.

Пошкодження органу зору. Курація.

4

-

3

7.

Захворюювання сітківки, зорового нерва.

Зміни органа зору при загальних захворюваннях.

-

4

2

Змістовний модуль 3

8.

Глаукома.

4

-

3

9.

 

Невідкладні стани в офтальмології (гостра непрохідність центральної вени сітківки та ії гілок, емболія центральної артерії сітківки, відшарування сітківки, флегмона орбіти).

-

 

4

 

3

 

10.

Експертиза в офтальмології. Підсумковий контроль засвоєння модуля. Захист історії хвороби.

-

4

1

*

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна робота).

Теми, що виносяться для самостійного опрацювання:

1.Історія розвитку офтальмології у 17-20 століття.

2. Анатомія, фізіологія органа зору

3. Захворювання склери.

4. Новоутворення органу зору

5. Експертиза в офтальмології

 

 

5

 

 

 

1

 

1

1

1

Всього

40

40

80

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для студентів стоматологічного факультету

 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

Кількість годин

Практичні заняття в поліклініці

Практичні заняття

Самостійна позааудиторна робота

1.

Анатомо–топографічні особливості органа зору.

-

2,25

1

2.

Функції органа зору.

-

2,25

1

3.

Рефракція та акомодація.

-

2,25

1

4.

Захворювання повік, сльозових органів.

2,25

-

1

5.

Захворювання кон’юнктиви.

2,25

-

1

6.

Контрольне заняття.

-

2,25

2

7.

Захворювання рогівки.

2,25

-

1

8.

Захворювання судинного тракту.

 

-

2,25

1

9.

Захворювання кришталика.

-

2,25

1

10.

Курація. Пошкодження органа зору.

2,25

-

 

1

 

11.

Контрольне заняття.

-

2,25

1

12.

Глаукома.

2,25

-

1

13.

Косоокість.

-

2,25

1

14.

Захворювання орбіти.

-

2,25

1

15.

Зміни ока при загальних захворюваннях.

-

2,25

1

16.

Новоутворення органа зору.

Експертиза в офтальмології. Залік.

-

 

2,25

2

Всього

11,25

24,75

18

54


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для 4 курсу медико-психологічного факультету

 

 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ

 

Кількість годин

 

Практичні заняття в поліклініці

Практичні заняття

Самостійна робота студентів

1.

Анатомо–топографічні особливості органу зору.

Функції органу зору. Рефракція та акомодація.

-

4

3

2.

Захворювання повік, сльозових органів, кон’юнктиви.

Захворювання рогівки, склери., судинного тракту.

-

4

3

3.

Захворювання кришталика. Курація.

Пошкодження органу зору. Глаукома.

4

-

3

4.

Косоокість. Захворювання орбіти.

Новоутворення органу зору.

-

4

3

5.

Зміни органа зору при загальних захворюваннях.

Захист історії хвороби. Підсумковий модульний контроль.

-

4

3

Всього

20

15

35

 

 

ПЕРЕЛIКИ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ВМIНЬ

 

МЕДИЧНІ ФАКУЛЬТЕТИ, ФПЛЗСУ

I. Умiти дiагностувати, лiкувати й провести профiлактику при:

 1) гострому кон'юнктивiтi

 2) гострому дакрiоцититi

 3) блефаритi

 4) ячменi

II. Умiти надати невiдкладну допомогу i направити до окулiста при :

 1) гострому iридоциклiтi

 2) гострому приступi глаукоми

 3) сторонньому тiлi кон'юнктиви, рогiвки

 4) проникаючому пораненнi ока

 5) хiмiчному та термiчному опiках ока

III. Вмiти встановити дiагноз i направити до окулiста при :

 1) аметропiї(мiопiї, гiперметропiї, астигматизмi)

 2) косоокостi, амблiопiї

 3) гемералопiї

 4) катарактi

 5) трахомi

 6) виразцi роговоi оболонки, кератитi

 7) вiдшаруваннi сiткiвки

 8) халязiонi

 9) флегмонi орбiти

10) новоутвореннi повiк.

IV. Вмiти iнтерпретувати :

 1) положення очного яблука в орбiтi,

 2) розмiр рогової оболонки новонароджених та дорослих

 3) стан зiниць та райдужки (колiр, розмiр, реакцiї)

 4) картину очного дна

 5) данi тонометрiї за Маклаковим

V. Провести манiпуляцii та методики :

 1) визначення гостроти зору суб'ективним методом

 2) визначення кольоровiдчуття за допомогою  полiхроматичних таблиць Рабкiна

 3) визначення поля зору контрольним методом  та за допомогою дугового периметру

 4) визначити темнову адаптацiю орiентовним методом,

 5) встановлення виду оптичного скла окулярiв,

 6) визначення кута косоокостi за Гiршбергом,

 7) огляд i виворiт повiк,

 8) оглянути кон'юнктиву,

 9) дослiдження рогiвки методом бiчного освiтлення,

10) обстежити чутливiсть рогiвки,

11) пальпаторно визначити читливiсть вiйкового тiла,

12) пальпаторно визначити внутрiшньоочний тиск,

13) дослiдження хришталика у прохiдному свiтлi.

VI. Надати санiтарно-гiгiенiчнi рекомендацii по профiлактицi мiопiї.

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

I. Умiти дiагностувати, лiкувати й провести профiлактику при:

 1) гострому кон'юнктивiтi

 2) гострому дакрiоцититi

 3) блефаритi

 4) ячменi

II. Умiти надати невiдкладну допомогу i направити до окулiста при

 1) гострому iридоциклiтi

 2) гострому кератиті

 3) сторонньому тiлi кон'юнктиви, рогiвки

 4) проникаючому пораненнi ока

 5) хiмiчному та термiчному опiках ока

III. Вмiти встановити дiагноз i направити до окулiста при :

 1) катарактi

 2) трахомi

 3) халязiонi

 4) новоутвореннi повiк.

IV. Вмiти iнтерпретувати:

1) данi тонометрiї за Маклаковим

2) пальпаторно визначити внутрiшньоочний тиск,

V. Провести манiпуляцii та методики

 1) визначення гостроти зору

 2) встановлення виду оптичного скла окулярiв

 3) огляд i виворiт повiк

 4) оглянути кон'юнктиву,

 5) обстежити чутливiсть рогiвки,

 6) пальпаторно визначити чутливiсть вiйкового тiла,

 7) дослiдження рогiвки методом бiчного освiтлення

 8) накладання моно- та бінокулярних пов’язок

МЕДИКО - ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

I. Умiти дiагностувати, лiкувати й провести профiлактику при:

 1) гострому кон'юнктивiтi

 2) гострому дакрiоцититi

 3) блефаритi

 4) ячменi

II. Умiти надати невiдкладну допомогу i направити до окулiста при

 1) гострому iридоциклiтi

 2) гострому кератиті

 3) сторонньому тiлi кон'юнктиви, рогiвки

 4) проникаючому пораненнi ока

 5) хiмiчному та термiчному опiках ока

III. Вмiти встановити дiагноз i направити до окулiста при :

 1) катарактi

 2) трахомi

 3) халязiонi

 4) новоутвореннi повiк.

IV. Вмiти iнтерпретувати:

1) данi тонометрiї за Маклаковим

 2) пальпаторно визначити внутрiшньоочний тиск.

V. Провести манiпуляцii та методики

1) визначення гостроти зору

2) встановлення виду оптичного скла окулярiв

3) огляд i виворiт повiк

4) оглянути кон'юнктиву,

5) обстежити чутливiсть рогiвки,

6) пальпаторно визначити чутливiсть вiйкового тiла,

7) дослiдження рогiвки методом бiчного освiтлення

8) накладання моно- та бінокулярних пов’язок

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЛЕКЦІЙ

 

Лекція 1: Функції ока в різному віці. Головні діагностичні методи в офтальмології. Сліпота. Поняття «норма» та «патологія» органа зору. Досягнення сучасної офтальмології. Рефракція ока. Види клінічної рефракції. Профілактика, методи хірургічного та консервативного лікування.

 

1.      Зоровий аналiзатор, його значення у пiзнаннi зовнiшнього свiту.

2.      Iсторiя розвитку офтальмології. Засновники вiтчизняноi офтальмології. Київська школа офтальмології.

3.      Досягнення сучасноi офтальмології. Видатнi офтальмологи: В.П.Фiлатов, І.Й.Меркулов, Н.О.Пучковська, М.Л.Краснов, М.М.Краснов, С.М.Федоров.

4.      Поняття про абсолютну, професiйну та громадську слiпоту. Головнi причини слiпоти. Профiлактика слiпоти у дорослих та дiтей.

5.      Слiпота. Показник слiпоти. Навчання та працевлаштування слiпих (УТОС).

6.      Формування зорових образiв. Роль кори головного мозку у актi зору. Теорії акту зору.

7.      Сітчаста оболонка, її будова, функції паличок та ковбочок.

8.      Анатомiя зорового нерву, особливостi його будови та топографії.

9.      Сутiнковий зiр, його порушення, методи дослiдження.

10.       Дослiдження гостроти зору. Формула гостроти зору.

11.       Принципи побудови таблиць для визначення гостроти зору. Кут зору.

12.       Виявлення агравації та симуляції. Контрольні методи виявлення гостроти зору.

13.       Периферiйний зiр та його дослiдження. Види порушень поля зору.

14.       Кольоровiдчуття, його порушення, методи дослiдження. Теорії кольоровiдчуття.

 

Лекція 2: Діагностика та невідкладна допомога, профілактика запалення повік, сльозових органів та орбіти (ячмінь, абсцес повік, дакріоцистит, періостит, флегмона орбіти).

 

1.      Запальнi захворювання повiк, ячмiнь, халязiон. Клiнiка, лiкування.

2.      Блефарити, iх клiнiка та лiкування. Захворювання повік, спричинені демодекозом (особливості клінічної картини, діагностика, лікування та профілактика).

3.      Дакріоаденіт. Етіологія, клініка, методи діагностики, перебіг, ускладнення. Принципи лікування. Синдром С’єгрена (синдром «сухого» ока під час ураження слізних та інших ендокринних залоз)

4.      Гострий та хронiчний дакріоцистит: етіологiя, клiнiка, перебіг, ускладнення. Методи оперативного лiкування. Профілактика.

5.      Дакрiоцистит немовлят, клiнiка та лiкування.

6.      Запальні захворювання орбіти (остеопериостит, флегмона орбіти, тромбоз печеристої   пазухи), клiнiка та лiкування. Шляхи поширення інфекції в орбіту (по венозним і лімфатичним судинам, гематогенно – метастатичним шляхом ). Загальна симптоматика, властива для запального процесу в орбіті.

 

Лекція 3:  Діагностика запалення кон’юнктиви та оболонок ока («червоне око» - кон’нктивити, кератити, іридоцикліти, увеїти, ретиніт, ендофтальміт, панофтальміт). Діагностика та лікування. Профілактика.

 

1.      Клiнiчний перебiг та методи лiкування гострих запалень слизової оболонки.

2.      Клiнiчнi вияви, етiологiя та методи лiкування хронiчних запалень слизової оболонки.

3.      Гонобленорея немовлят та дорослих. Профiлактика, клініка, лікування.

4.      Дифтерiя ока.  Її клiнiка , дiагностика, лiкування.

5.      Диференцiйна дiагностика фолiкулярних уражень кон'юнктиви (трахома, фолiкулез, фолiкулярний кон'юнктивiт).

6.      Рогова оболонка, її будова, кровопостачання, властивості та функції.

7.      Клiнiка та наслiдки кератитiв.

8.      Повзуча виразка рогової оболонки. Клiнiка та лiкування.

9.      Загальні принципи діагностики та лікування кератитів.

10.       Райдужка, війкове тіло та хоріоідея, властивості та функції.

11.       Серозний iрiдоциклiт. Клiнiка, особливостi перебiгу, дiагностика, лiкування.

12.       Клiнiчнi ознаки фiбринозного iрiдоциклiту, етiологiя, патогенез,  лiкування.

13.       Ускладнення та наслiдки iрiдоциклiтiв.

14.       Лiкування іридоциклітів, невідкладна допомога.

 

Лекція 4: Поступове зниження зору (1): Пресбіопія. Катаракта: природжена, набута (травматична, ускладнена, вторинна, стареча). Дистрофії жовтої плями. Атрофія зорового нерву. Новоутворення очного яблука. Глаукоми. Діагностика, лікування, профілактика.

 

1.      Шляхи вiдтоку внутрiшньоочної рiдини.

2.      Динамiчна класифiкацiя глаукоми.

3.      Клiнiчнi форми первинної глаукоми, лiкування.

4.      Дiференцiйна дiагностика первинної глаукоми та катаракти.

5.      Гострий напад глаукоми, його клiнiка. Дiференцiйна дiагностика з iрiдоциклiтом.

6.      Невiдкладна допомога при гострому приступi глаукоми.

7.      Вторинна глаукома,її причини, клiнiка, лiкування.

8.      Природжена глаукома,її причини, клiнiка i лiкування.

9.      Аномалії положення кришталика, дiагностика, ускладнення, лiкування.

10.       Природжена катаракта. Клiнiка, дiагностика, методи лiкування.

11.       Стадії розвитку старечої катаракти. Дiагностика та лiкування.

12.       Дiагностика та лiкування консервативне початкової стадії старечої катаракти.

13.       Ускладнена катаракта, її причини, клiнiка, лiкування.

14.       Вторинна катаракта,її клiнiка, причини виникнення, хiрургiчне лiкування.

15.       Афакiя, її ознаки, корекцiя.

 

Лекція 5: Пошкодження органа зору та додаткового апарата ока. Невідкладна допомога. Профілактика, диспансеризація.

 

1.      Ознаки проникаючих поранень очного яблука. Невiдкладна допомога при них.

2.      Проникаючi поранення очей, ускладненi наявнiстю стороннього тiла.

3.       Методи локалiзації стороннього тiла в оцi.

4.      Принципи видалення внутрiшньоочних стороннiх тiл при проникаючих пораненях очей.

5.      Ускладнення проникаючих поранень.

6.      Симпатичне запалення, його клiнiка, профiлактика, лiкування.

7.      Контузії очного яблука. Iх прояви та лiкування.

8.      Стороннi тiла рогівки та невiдкладна допомога при них.

9.      Електроофтальмiя.її клiнiчнi прояви та перша допомога.

10.       Ендофтальмiт та панофтальмiт. Iх клiнiка, причини, лiкування.

11.       Хiмiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.

12.       Термiчнi опiки очей, клiнiка, невiдкладна допомога.

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЮ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

 

1.   Письмова відповідь на тести формату «КРОК-2» - допуск до ПМК при досягненні не менш 80%

2.   Письмова вiдповiдь на два теоретичні питання;

3.   Письмова вiдповiдь  на  тести  "Невiдкладнi стани в офтальмологiї";

4.   Розв'язання клiнiчної ситуацiйної задачi;

5.   Захист історії хвороби

6.   Перевiрка рiвня оволодiння практичними навичками.

 

ЗРАЗОК КОНТРОЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

НА ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЮ З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

 

1. Методи ранньої дiагностики глаукоми. Значення диспансерного   обстеження хворих

на глаукому.

2. Гострi порушення  кровообiгу в сiткiвці.  Причини,  клiнiка, лiкування.

 

КЛІНІЧНА СИТУАЦІЙНА ЗАДАЧА

 

Хворий скаржиться на погіршення зору. Під час огляду: рогівка прозора, зіниця неправильної форми, помірно звужена. Кришталик сірий, при огляді у проходячому світлі тінь зсувається у бік руху ока, циліарної болісності нема, ВОТ нормальний, гострота зору 0.1, корекція не покращує зору.

Визначте та обгрунтуйте діагноз.

 

ПРАКТИЧНА НАВИЧКА

 

             Визначити гостроту зору за допомогою таблиць оптотипів.

 

 

ГОЛОВНА   |   КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ   |   КЛІЧНІ БАЗИ   |   ІСТОРІЯ КАФЕДРИ   |   НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА   |   ЛІКУВАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА

НАУКОВА РОБОТА   |   СТУДЕНТАМ   |   КУРСИ   |   ТРАДИЦІЇ ТА КУЛЬТУРА   |   ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ   |   НОВИНИ   |   ФОТОГАЛЕРЕЯ   |   КОНТАКТИ

Используются технологии uCoz